Eksportpris kr 53,85 i veke 37

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,71 kroner frå veke 36 til 37.

Eksportpris kr 55,56 i veke 36

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,67 kroner frå veke 35 til 36.

Eksportpris kr 54,89 i veke 35

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,91 kroner frå veke 34 til 35.

Eksportpris kr 56,80 i veke 34

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,17 kroner frå veke 33 til 34.

Eksportpris kr 55,63 i veke 33

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 3,90 kroner frå veke 32 til 33.

Eksportpris kr 59,53 i veke 32

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,02 kroner frå veke 31 til 32.

Eksportpris kr 60,55 i veke 31

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,56 kroner frå veke 30 til 31.

Eksportpris kr 62,11 i veke 30

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 3,01 kroner frå veke 29 til 30.

Lemper midlertidig på PD-tiltak

Fiskeriminister Per Sandberg gir Mattilsynet fullmakt til å ta i bruk nye grep for å stanse PD.

Nytt verktøy mot ulovlig fiske

FNs Matvareorganisasjon FAO har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat.

Eksportprisen for laks kr 65,12 i veke 29

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,90 kroner frå veke 28 til 29.

Eksportpris for laks kr 63,22 i veke 28

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,49 kroner frå veke 27 til 28.

Ønskjer vekst for den blå næringa på Sørlandet

Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring, som hausting, havbruk og reiseliv.

Eksportpris kr 65,71 i veke 27

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 3,65 kroner frå veke 26 til 27.

Regler for nytt oppdrettssystem er klare

Departementet har i dag fastsatt endringer for å ta i bruk det nye systemet for kapasitetsjusteringer.

Fish.no flytter til Fisk.no

Nettavisen Fish.no flytter i den virtuelle verden. Fra nå av kan du lese nyheter på Fisk.no.

Rekordsterkt første halvår for sjømateksporten

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til, en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår 2017.

Eksportpris kr 69,36 i veke 26

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,40 kroner frå veke 25 til 26.

Eksportpris kr 68,96 i veke 25

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 1,09 kroner frå veke 24 til 25.

Eksportpris kr 67,87 i veke 24

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,04 kroner frå veke 23 til 24.

Opnar for meir produksjon om bord

Regjeringa opphever forbodet mot produksjon om bord for torsketrålarar utan leveringsplikt.

Eksportpris kr 69,91 i veke 23

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,89 kroner frå veke 22 til 23.

Eksportpris kr 66,02 i veke 22

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 6,15 kroner frå veke 21 til 22.

Trekker pliktmeldingen

Regjeringen trekker forslaget om å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Eksportpris kr 72,17 i veke 21

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,30 kroner frå veke 20 til 21.

Verden går sammen mot ulovlig fiske

Partene til den internasjonale avtalen om bekjempelse av ulovlig fiske er samlet til møte i Oslo.

Eksportpris kr 72,47 i veke 20

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,29 kroner frå veke 19 til 20.

Første løypemelding om lusepåvirkning

Ekspertgruppen for vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene, har avgitt sin første rapport.

Lakseavtale mellom Norge og Kina

Fiskeriminister Per Sandberg signerte i dag protokoll om eksport av laks fra Norge til Kina.

Eksportpris kr 70,18 i veke 19

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 4,39 kroner frå veke 18 til 19.