Nytt verktøy mot ulovlig fiske

FNs Matvareorganisasjon FAO har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat.

Fish.no flytter til Fisk.no

Nettavisen Fish.no flytter i den virtuelle verden. Fra nå av kan du lese nyheter på Fisk.no.

Rekordsterkt første halvår for sjømateksporten

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til, en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår 2017.

Opnar for meir produksjon om bord

Regjeringa opphever forbodet mot produksjon om bord for torsketrålarar utan leveringsplikt.

Trekker pliktmeldingen

Regjeringen trekker forslaget om å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Verden går sammen mot ulovlig fiske

Partene til den internasjonale avtalen om bekjempelse av ulovlig fiske er samlet til møte i Oslo.

Slår saman NIFES og Havforskingsinstituttet

Det skjer om regjeringa får gjennomslag for sine planar.

Må tilbakebetale 18 millioner til Hurtigruten

Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert Hurtigruten AS.

Eksporten økte med 2,7 milliarder i første kvartal

Norge eksporterte 636.000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal.

Hurtigruten tapte i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett fastslår at Bodø havn ikke har misbrukt sin myndighet.

Hurtigruten fornøyd med ESA-avgjørelse

Statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten AS er ikke i strid med EØS-avtalen.

- Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.

Avvikling av trålernes plikter

Regjeringen foreslår å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

- Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi.

Regjeringen vil skape flere blå jobber

Regjeringen la i dag fram sin havstrategi.

- God og riktig beslutning av Per Sandberg

Sjømat Norge roser fiskeriministeren for forenkling av landingsforskriften.

Forenkler landingsforskriften

Fiskeriministeren fjerner plikten til å føre journal for produksjon og lager av fisk.

Sjømateksport for 91 milliarder i 2016

Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016.

Sjømatrådet styrker satsingen i Kina

Sjømatrådet er svært tilfreds med at Norge og Kina har kommet frem til enighet.

- Viktig gjennomslag for handelen med Kina

Regjeringen har i dag offentliggjort at det er full normalisering av forholdet mellom Norge og Kina.