Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Eksportpris kr 71,55 i veke 11

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,90 kroner frå veke 10 til 11.

Fiskeoppdrettsanlegg. Foto: Miljødirektoratet

Rapport fra tilsynskampanje klar

Fiskeridirektoratet hadde i 2018 en tilsynskampanje rettet mot visningstillatelser. Nå er rapporten klar.

Vil ha mer hval til Japan

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil gjøre det enklere å selge norsk hval til Japan.

- Plankton kan bli ny industri

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener at det kan bli en ny industri av bærekraftig høsting av rødåte.

Oppstykket laksefilet på transportbånd. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportpris kr 72,45 i veke 10

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 6,80 kroner frå veke 9 til 10.

Arkivfoto: Slakting av laks. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportpris kr 65,65 i veke 9

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 5,65 kroner frå veke 8 til 9.

Fiskeoppdrett i vinterkledd landskap. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Eksportpris kr 60,00 i veke 8

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 3,18 kroner frå veke 7 til 8.

Brønnbåten Ronja Storm. Illustrasjonsfoto: Havyard Group ASA

Verdens største brønnbåt har ankommet Leirvik

Skroget til Ronja Storm er nå ankommet Leirvik i Sogn, for utrustning ved Havyard Ship Technology AS.

Arkivbilde av brønnbåten MS Viknatrans. Foto: Aas Mek Verksted AS

Eksportpris kr 56,82 i veke 7

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,09 kroner frå veke 6 til 7.

Skjermdump av kartutsnitt frå Øksfjorden i Nordland, med markering for lokalitet «Hallvardøy». Kart: Kartverket / Fiskeridirektoratet

Lakserømming i Øst-Lofoten

I forbindelse med uvær i helgen, har det rømt fisk fra Nordlaks AS sin lokalitet «Hallvardøy».

Fiskeridirektoratet

6 000 laks rømte på trøndelagskysten

Tall fra utslakting, viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune.

Blankpakket torsk før ising. Foto: Norges Råfisklag

Stor verdiskaping i villfisknæringen

KRONIKK: Påstanden om at Norge taper 30 milliarder kroner fordi norsk fisk ikke bearbeides her hjemme, er i beste fall unøyaktig, antakelig direkte feil.

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. (Foto: Sølvtrans Holding ASA).

Eksportpris kr 56,73 i veke 6

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,68 kroner frå veke 5 til 6.

Illustrasjonsfoto: Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Ny ordning for levendelagring av torsk

Det er besluttet å opprette en midlertidig dispensasjonsordning for levendelagring av torsk i inntil 20 uker.

Fiskeridirektoratet

Lakserømming fra Drevflesa i Roan

Fiskeridirektoratet har pålagt utvidet gjenfangst etter at det ble oppdaget en stor flenge i et oppdrettsanlegg.

Oppstykket laksefilet på transportbånd. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportpris kr 57,41 i veke 5

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 3,42 kroner frå veke 4 til 5.

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet

Foreslår endringer i akvakulturloven

NFD foreslår å endre akvakulturloven, for å tydeliggjøre hjemmelen for å kreve produksjonskutt i røde soner.

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: SalMar ASA

Mistanke om ILA i havmerden

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Ocean Farming sin lokalitet Håbranden.

Illustrasjonsfoto: Sei ved havbunnen. Foto: Havforskningsinstituttet

Dynamisk prisfastsettelse gir stabile rammer

Tradisjonelle forhandlinger om minstepris ved førstehåndssalg av hvitfisk, kan nå byttes ut.

Brønnbåten Ronja Storm. Illustrasjonsfoto: Havyard Group ASA

Eksportpris kr 60,83 i veke 4

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,05 kroner frå veke 3 til 4.

Illustrasjonsbilde: Flekksteinbit, ungfisk. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Skal utarbeide rapport om nye oppdrettsarter

En ny rapport skal gi mer kunnskap om oppdrett av nye marine arter.

Vågehval

Uendret vågehvalkvote i 2019

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2019.

Rekordmange deltok på

- Bør være forberedt på hard brexit

Norske eksportører bør være forberedt på både en hard brexit og endringer i britisk varehandel.

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: SalMar ASA

16 000 laks rømte fra havmerden

Tallene fra Ocean Farming-rømmingen utenfor Trøndelag er klare.

Arkivbilde av et oppdrettsanlegg med merder fra Aqualine AS. (Foto: Aqualine AS).

Eksportpris kr 62,88 i veke 3

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,02 kroner frå veke 2 til 3.

Antarctic Endurance. Foto: Aker BioMarine

Nytt krillfartøy til 1,1 milliarder kroner

«Antarctic Endurance» er navnet på fartøyet som fredag døpes i Ålesund. 

Arkivbilde: «Nordøytrål» ved Grønland. Foto: Fiskebåt

Fornøyd med den nye regjeringsplattformen

Organisasjonen Fiskebåt er tilfreds med at ressursfordelingen ligger fast.

Arkivfoto: Slakting av laks. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportpris kr 63,90 i veke 2

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,76 kroner frå veke 1 til 2.

Arkivfoto: Pumping av kolmule om bord på MS Storeknut. Foto: Olav Endre Drønen

Rekordverdi for norske fiskerier i 2018

Landinger av fisk fra norske fartøy passerte for første gang 20 milliarder kroner i løpet av ett år.

Brønnbåten MS Viknatrans. (Foto: Aas Mek Verksted AS).

Eksportpris kr 66,66 i veke 1

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 1,51 kroner frå veke 52 til 1.