Eksportpris kr 56,52 i veke 7

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 1,83 kroner frå veke 6 til 7.

Eksportpris kr 54,69 i veke 6

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,17 kroner frå veke 5 til 6.

Eksportpris kr 56,86 i veke 5

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,10 kroner frå veke 4 til 5.

Eksportpris kr 56,96 i veke 4

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 1,50 kroner frå veke 3 til 4.

Eksportpris kr 55,46 i veke 3

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,82 kroner frå veke 2 til 3.

Eksportpris kr 57,28 i veke 2

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 1,24 kroner frå veke 1 til 2.

Eksportpris kr 58,52 i veke 1

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 2,29 kroner frå veke 52 til 1.

Sjømateksport for rekordhøye 94,5 milliarder i 2017

Norge har eksportert 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017.

Eksportpris kr 56,23 i veke 52

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 1,50 kroner frå veke 51 til 52.

Eksportpris kr 54,73 i veke 51

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,97 kroner frå veke 50 til 51.

Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

Oppdrettsnæringen får nå tilbud om å kunne produsere mer laks og ørret.

Eksportpris kr 53,76 i veke 50

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 0,40 kroner frå veke 49 til 50.

Eksportpris kr 53,36 i veke 49

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp 4,71 kroner frå veke 48 til 49.

Kina senker tollsatser for sjømat

Kina signaliserer at de ønsker mer importert sjømat og halverer tollsatsene for flere arter.

Eksportpris kr 48,65 i veke 48

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 0,37 kroner frå veke 47 til 48.

Lite oppdrettsfisk i elvene rundt Trondheimsfjorden

Kun 0,2 prosent av uttatte skjellprøver ble klassifisert som oppdrettsfisk.

Mer kunnskap om PRV-virus hos laks

Hanne Merethe Haatveit tar doktorgrad på viruset som forårsaker hjerte- og skjelettemuskelbetennelse (HSMB) hos laks.

Eksportpris kr 49,02 i veke 47

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 4,87 kroner frå veke 46 til 47.

Vil ha mer levendelagring av torsk

Regjeringen vil bidra til at markedet får tilgang på mer fersk torsk også utenom hovedsesongen.

Krillfisket får toppkarakter i bærekraft

For tredje året på rad har SFP gitt Krillfisket toppkarakter for bærekraftig forvaltning.

Eksportpris kr 53,89 i veke 46

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,64 kroner frå veke 45 til 46.

Nyvunnet verktøy gir bedre foredling av fisk

Et nytt verktøy sørger for ensretting av pelagisk fisk i standard 20 kilos kartonger.

Eksportpris kr 51,25 i veke 45

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,20 kroner frå veke 44 til 45.

Eksportpris kr 49,05 i veke 44

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 4,12 kroner frå veke 43 til 44.

Nytt forslag om laksevekst

Regjeringen vil gi oppdrettsnæringen mulighet til å vokse. Forslaget kan gi millioninntekter til laksekommunene.

Auking av seikvoten i nord for 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har sett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei til 172.500 tonn.

Eksportpris kr 53,17 i veke 43

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,15 kroner frå veke 42 til 43.

Trafikklyssystemet tas i bruk

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for fiskeoppdrett får i 2017.

Ordningen med utviklingstillatelser opphører

Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphører fredag 17. november 2017.

Eksportpris kr 55,32 i veke 42

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,80 kroner frå veke 41 til 42.