Selskaper på børs

Følg utviklingen for selskaper og aksjer relatert til fiskeri og oppdrett, som handles på Oslo Børs og Oslo Axess, eller på Merkur Market og NOTC A-listen (unoterte).

Se også OSLO Seafood Index (OSLSFX) og Oslo Børs Seafood Index (OBSFX).

 
Oslo Børs
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten
 AKVA group ASA AKVA AKVA group ASA er den ledende leverandøren av teknologi til fiskeoppdrett og er den eneste med global distribusjon. Produktene består av programvare, sensorsystemer, fôringsanlegg og merdsystemer.
 
 Austevoll Seafood ASA AUSS The Austevoll Seafood ASA group is a significant player in pelagic fishery, fishmeal/oil production, processing of fish for human consumption, sale of fish products and salmon farming.
 
 P/f Bakkafrost BAKKA P/f Bakkafrost is the leading producer of top quality salmon from the Faroe Islands. We offer a wide range of healthy and nutritious salmon products from our own facilities.

 Grieg Seafood ASA GSF Grieg Seafood ASA er et integrert norsk sjømat selskap med virksomhet innenfor lakseoppdrett og videreforedling. Selskapet har virksomhet i Norge, Canada og UK og en total produksjonskapasitet på 80,000 tonn slaktet vekt.
 
 Lerøy Seafood Group ASA LSG Lerøy Seafood Group ASA sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.
 
 Marine Harvest ASA MHG Marine Harvest ASA er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har om lag 10.200 ansatte, virksomhet i 22 land og omsatte i 2012 for 15,4 milliarder kroner.
 
 Norway Royal Salmon ASA NRS Norway Royal Salmon ASA er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, salg & markedsføring. NRS kontrollerer 25 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/ Hordaland. NRS selger laks gjennom eget salgsapparat til cirka 50 land.
 
 NTS ASA NTS NTS ASA tilbyr i hovedsak tjenester til havbruksnæringen. Konsernets største virksomhetsområde er Norsk Fisketransport AS (NFT). NFT er et av landets ledende brønnbåtrederier og opererer en flåte på ni fartøyer. KB Dykk AS tilbyr alt innen arbeidsdykking, fortøyningsarbeid, ROV-tjenester, notvasking, frakt og slep. NTS er også involvert i godstransport på sjø gjennom Folla Sjøtransport AS. NTS ASA er medeier i FosenNamsos Sjø AS som er Midt-Norges største aktør innen kollektivtransport på sjø.
 
 SalMar ASA SALM SalMar ASA er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.
 
 The Scottish Salmon Company Limited SSC The Scottish Salmon Company PLC is the leading producer of Scottish Salmon. There are over 40 farms located on the Hebrides and West Coast of Scotland, potential harvest volumes are approximately 24,000 tonnes.
 
 
Oslo Axess
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten
 Hofseth BioCare ASA HBC

Hofseth BioCare ASA sitt hovedmål er å tilby høyverdi biomarine ingredienser til humant konsum. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraftig og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ produksjonsteknologi er HBC i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje fremstilt av lakseavskjær. HBC bidrar dermed til effektiv utnyttelse av marine ressurser til det profitable markedet for kvalitet ingredienser til humant konsum.

 
Merkur Market
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten
 Atlantic Lumpus AS ATLU-ME

Atlantic Lumpus AS er et oppdrettsselskap med kontroll på hele verdikjeden. Selskapet skal produsere rognkjeks som rensefisk mot lakselus, og har sin virksomhet i Norge. Selskapets kjerneverdier er miljøvennlig produksjon av ett miljøvennlig produkt.

 Sino Agro Food, Inc SIAF-ME

Sino Agro Food, Inc is a protein food production and development company operating in the People's Republic of China. The company's goal is to produce and market sustainable seafood and beef to the rapidly growing middle class in China. The company is a global leader in development of recirculating aquaculture systems and is the world's largest producer of prawns in recirculating aquaculture systems together with its partners. The company has over 550 employees and revenue of over USD 400 million.

 
NOTC A-listen
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten

E-post