Blankpakket torsk før ising. Foto: Norges Råfisklag

Stor verdiskaping i villfisknæringen

KRONIKK: Påstanden om at Norge taper 30 milliarder kroner fordi norsk fisk ikke bearbeides her hjemme, er i beste fall unøyaktig, antakelig direkte feil.

Derfor står vi sammen

KRONIKK: Det er i gode tider man skal ruste seg for dårlige. Derfor samler organisasjonene på villfisksiden seg i en historisk enighet.

- Gi åpen gruppe levelige betingelser

DEBATT: Arne R. Hole i Norges Kystfiskarlag vil ha bedre betingelser for de minste båtene.

Feil om kvalkvoter fra Greenpeace

DEBATT: Norges Småkvalfangerlag reagerer på uttalelser fra Greenpeace om nye kvoter.

Myter om hvalfangst

DEBATT: Egil Øen svarer på kritikken som har blitt reist mot norske myndigheter.

Krever sterk reduksjon av sjølaksefisket

DEBATT: Krav om stopp i krokgarnfisket og sterk reduksjon av sjølaksefiske i Finnmark.

Om Havforskingsinstituttet og gruvesøknader

DEBATT: Kari Østervold Toft ved HI tek eit oppgjer med utsegner frå Norsk Industri.

Produksjon av fiskeolje i Peru

DEBATT: Austevoll Seafood ASA slår tilbake mot reportasjer i NRK sitt program FBI.

Sjømat skaper effektive arbeidsplasser

KRONIKK: Fiskeri- og havbruk har høy verdiskapning per årsverk skriver Are Kvistad.

Framtidas drivstoff for skip

DEBATT: Sigurd Enge i Bellona er trygg på at gass har en fremtid som drivstoff på skip.

Hvalfangstsesongen er i gang

DEBATT: Hvalkjøtt er økologisk viltkjøtt av ypperste merke, skriver Jurgen Meinert.

Presiseringer om Stad skipstunnel

DEBATT: Kystdirektør Kirsti Slotsvik presiserer om konseptvalutredningen.

Nå må eksportørene ta seg sammen

DEBATT: Kystfiskarlaget mener eksportørene av fisk gjør et for dårlig markedsarbeid.

Skretting svarer Naturvernforbundet

KRONIKK: At Haltbrekken er forvirrret får han ta på egen kappe, skriver Skretting.

Hva skal vi leve av når oljen blir borte?

KRONIKK: Marine ressurser er fremtiden for Norge, skriver Håvard Y Jørgensen.

Lakselusa – en større trussel i år

KRONIKK: Lakselusa er en større trussel i år enn i fjor, skriver Lars Haltbrekken.

Utidig hersketeknikk

KRONIKK: HI forsøker å kneble debatten om forvaltningsregelen, mener Fiskebåt.

Tvinger frem en folkevandring til Oslo

KRONIKK: Regjeringen tvinger frem en folkevandring fra regionene og til Oslo.

Vann over hodet

KRONIKK: Legg forvaltningen av villaks til Havforskningsinstituttet, skriver Svein Reppe.

Naturvernforvirring om bærekraftig utvikling

KRONIKK: Det meste av fiskemelråstoffet er i realiten organisk avfall, skriver EWOS-topp.