Regjeringa vil dekke til ubåtvraket

Statsbudsjettet: Regjeringa vil dekke til vraket av ubåten ved Fedje for å hindre framtidig kvikksølvforureining.

Rund makrell, fersk. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

- Dramatisk kutt i makrellkvota

Fiskebåt reagerer på at det ICES vil kutte makrellkvotane for 2019 med 42 prosent.

Eksporterte 100.000 tonn laks i august

Totalt eksporterte Norge 178 000 tonn sjømat for til sammen 8 milliarder kroner i august 2018.

Bedre regler for kvinnelige fiskere

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler som skal tilrettelegge bedre for kvinnelige fiskere.

Jonny Berfjord, styreleiar i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

- Gler oss til å samarbeide med Nesvik

Jonny Berfjord i Fiskebåt ser fram til å samarbeide med Harald Tom Nesvik, som er utnemnd til ny fiskeriminister.

Sjømateksport for rekordhøye 94,5 milliarder i 2017

Norge har eksportert 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017.

Vil ha mer levendelagring av torsk

Regjeringen vil bidra til at markedet får tilgang på mer fersk torsk også utenom hovedsesongen.

Krillfisket får toppkarakter i bærekraft

For tredje året på rad har SFP gitt Krillfisket toppkarakter for bærekraftig forvaltning.

Auking av seikvoten i nord for 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har sett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei til 172.500 tonn.

Nytt verktøy mot ulovlig fiske

FNs Matvareorganisasjon FAO har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat.

Fish.no flytter til Fisk.no

Nettavisen Fish.no flytter i den virtuelle verden. Fra nå av kan du lese nyheter på Fisk.no.

Rekordsterkt første halvår for sjømateksporten

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til, en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår 2017.

Opnar for meir produksjon om bord

Regjeringa opphever forbodet mot produksjon om bord for torsketrålarar utan leveringsplikt.

Trekker pliktmeldingen

Regjeringen trekker forslaget om å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Verden går sammen mot ulovlig fiske

Partene til den internasjonale avtalen om bekjempelse av ulovlig fiske er samlet til møte i Oslo.

Slår saman NIFES og Havforskingsinstituttet

Det skjer om regjeringa får gjennomslag for sine planar.

Må tilbakebetale 18 millioner til Hurtigruten

Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert Hurtigruten AS.

Eksporten økte med 2,7 milliarder i første kvartal

Norge eksporterte 636.000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal.

Hurtigruten tapte i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett fastslår at Bodø havn ikke har misbrukt sin myndighet.

Hurtigruten fornøyd med ESA-avgjørelse

Statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten AS er ikke i strid med EØS-avtalen.