Vil ha mer hval til Japan

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil gjøre det enklere å selge norsk hval til Japan.

- Plankton kan bli ny industri

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener at det kan bli en ny industri av bærekraftig høsting av rødåte.

Illustrasjonsfoto: Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Ny ordning for levendelagring av torsk

Det er besluttet å opprette en midlertidig dispensasjonsordning for levendelagring av torsk i inntil 20 uker.

Illustrasjonsfoto: Sei ved havbunnen. Foto: Havforskningsinstituttet

Dynamisk prisfastsettelse gir stabile rammer

Tradisjonelle forhandlinger om minstepris ved førstehåndssalg av hvitfisk, kan nå byttes ut.

Vågehval

Uendret vågehvalkvote i 2019

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2019.

Rekordmange deltok på

- Bør være forberedt på hard brexit

Norske eksportører bør være forberedt på både en hard brexit og endringer i britisk varehandel.

Antarctic Endurance. Foto: Aker BioMarine

Nytt krillfartøy til 1,1 milliarder kroner

«Antarctic Endurance» er navnet på fartøyet som fredag døpes i Ålesund. 

Arkivbilde: «Nordøytrål» ved Grønland. Foto: Fiskebåt

Fornøyd med den nye regjeringsplattformen

Organisasjonen Fiskebåt er tilfreds med at ressursfordelingen ligger fast.

Arkivfoto: Pumping av kolmule om bord på MS Storeknut. Foto: Olav Endre Drønen

Rekordverdi for norske fiskerier i 2018

Landinger av fisk fra norske fartøy passerte for første gang 20 milliarder kroner i løpet av ett år.

Promotering av laks ved et fiskeoppdrettsanlegg i Nord-Norge. Foto: Ole Musken / Norwegian Seafood Council

Sjømateksport for 99 milliarder i 2018

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018.

Regjeringa vil dekke til ubåtvraket

Statsbudsjettet: Regjeringa vil dekke til vraket av ubåten ved Fedje for å hindre framtidig kvikksølvforureining.

Rund makrell, fersk. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

- Dramatisk kutt i makrellkvota

Fiskebåt reagerer på at det ICES vil kutte makrellkvotane for 2019 med 42 prosent.

Eksporterte 100.000 tonn laks i august

Totalt eksporterte Norge 178 000 tonn sjømat for til sammen 8 milliarder kroner i august 2018.

Bedre regler for kvinnelige fiskere

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler som skal tilrettelegge bedre for kvinnelige fiskere.

Jonny Berfjord, styreleiar i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

- Gler oss til å samarbeide med Nesvik

Jonny Berfjord i Fiskebåt ser fram til å samarbeide med Harald Tom Nesvik, som er utnemnd til ny fiskeriminister.

Sjømateksport for rekordhøye 94,5 milliarder i 2017

Norge har eksportert 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017.

Vil ha mer levendelagring av torsk

Regjeringen vil bidra til at markedet får tilgang på mer fersk torsk også utenom hovedsesongen.

Krillfisket får toppkarakter i bærekraft

For tredje året på rad har SFP gitt Krillfisket toppkarakter for bærekraftig forvaltning.

Auking av seikvoten i nord for 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har sett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei til 172.500 tonn.

Nytt verktøy mot ulovlig fiske

FNs Matvareorganisasjon FAO har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat.