Sjømateksport for rekordhøye 94,5 milliarder i 2017

Norge har eksportert 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017.

Vil ha mer levendelagring av torsk

Regjeringen vil bidra til at markedet får tilgang på mer fersk torsk også utenom hovedsesongen.

Krillfisket får toppkarakter i bærekraft

For tredje året på rad har SFP gitt Krillfisket toppkarakter for bærekraftig forvaltning.

Auking av seikvoten i nord for 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har sett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei til 172.500 tonn.

Nytt verktøy mot ulovlig fiske

FNs Matvareorganisasjon FAO har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat.

Fish.no flytter til Fisk.no

Nettavisen Fish.no flytter i den virtuelle verden. Fra nå av kan du lese nyheter på Fisk.no.

Rekordsterkt første halvår for sjømateksporten

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til, en verdi av 46,3 milliarder kroner i første halvår 2017.

Opnar for meir produksjon om bord

Regjeringa opphever forbodet mot produksjon om bord for torsketrålarar utan leveringsplikt.

Trekker pliktmeldingen

Regjeringen trekker forslaget om å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

Verden går sammen mot ulovlig fiske

Partene til den internasjonale avtalen om bekjempelse av ulovlig fiske er samlet til møte i Oslo.

Slår saman NIFES og Havforskingsinstituttet

Det skjer om regjeringa får gjennomslag for sine planar.

Må tilbakebetale 18 millioner til Hurtigruten

Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert Hurtigruten AS.

Eksporten økte med 2,7 milliarder i første kvartal

Norge eksporterte 636.000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal.

Hurtigruten tapte i lagmannsretten

Hålogaland lagmannsrett fastslår at Bodø havn ikke har misbrukt sin myndighet.

Hurtigruten fornøyd med ESA-avgjørelse

Statens kjøp av tjenester fra Hurtigruten AS er ikke i strid med EØS-avtalen.

- Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget om å avvikle pliktsystemet for trålerne, er et stort tilbakeskritt, mener organisasjonen Fiskebåt.

Avvikling av trålernes plikter

Regjeringen foreslår å fjerne tilbuds- og bearbeidingsplikten for torsketrålerne.

- Offensiv havstrategi fra regjeringen

Fiskebåt er positive til det som kommer fram i regjeringens havstrategi.

Regjeringen vil skape flere blå jobber

Regjeringen la i dag fram sin havstrategi.

- God og riktig beslutning av Per Sandberg

Sjømat Norge roser fiskeriministeren for forenkling av landingsforskriften.