Nyvunnet verktøy gir bedre foredling av fisk

Et nytt verktøy sørger for ensretting av pelagisk fisk i standard 20 kilos kartonger.

Matmerkingen blir mer forbrukervennlig

Nå har det kommet nye regler for merking av matvarer.

- Trygt og viktig å spise fisk

Helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene.

Ingen overskridelser av legemidler

Resultatene fra overvåkningsprogrammet, viser at norsk oppdrettsfisk er trygg å spise.

Ønsker bedre veterinærsamarbeid

Stadig endringer i brasilianske helsesertifikater skaper utfordringer for norsk klippfisk.

Samme kaloriinnhold, men metter ulikt?

Kan måltider basert på norske råvarer forebygge overvekt?

Nye bestemmelser for tørking av fisk

Det er fastsatt nasjonale bestemmelser for tradisjonell tørking av fisk utendørs.

- Torsken kommer nå

Sjømatrådet spår at norske handlekurver vil fylles av mer torsk i årene som kommer.

Snart 50 000 brasilianske venner

Den norske klippfisken er populær i Brasil, også i sosiale medier.

- Tørrfiskinnovasjon gir hjemmeseier

- Ferdig utvannede produkter vil revolusjonere markedet for hjemmekonsum av tørrfisk.

Ishavsrøye i ny innpakning

Produkter fra Sigerfjord Fisk har fått større utbredelse takket være ny innpakning.

Storsatsing på sjømat og helse

Det skal forskes på om sjømat har en positiv effekt på fedme, diabetes og mental helse.

Utvider advarsel mot dypvannsfisk

En ny undersøkelse viser høye nivåer av kvikksølv i dypvannsfisk i Hardangerfjorden.

Opphever kostholdsråd for hvalkjøtt

Mattilsynet fraråder ikke lenger gravide å spise hvalkjøtt, da innholdet av kvikksølv er redusert.

- Flubenzuron er ikke et mattrygghetsproblem

Bruken er ikke et mattrygghetsproblem, men kan være et miljøproblem, mener Mattilsynet.

- Brysomme flubenzuroner

Spredningen av partikler fra flubenzuroner mot lakselus er større enn tidligere antatt.

Lusemidler påvist i villfisk

Oppdrettslaksen er trygg mat, mens lusemidler er påvist i villfisk, viser ny rapport.

Endrer kostholdsrådet for Grenlandsfjordene

Nye undersøkelser viser at det er trygt å spise sild og makrell fra Grenlandsfjordene.

Gebyr på fangstsertifikat til Danmark

Danmark innfører et gebyr på minimum 184 danske kroner pr fangstsertifikat.

Kina godtar nytt helsesertifikat for fisk

Kina aksepterer det nye helsesertifikatet for eksport av fisk og fiskevarer fra Norge til Kina.