Laks rømte fra havmerden

Havmerden til SalMar ASA på Frohavet utenfor Trøndelag. Foto: SalMar ASA

En utilsiktet krengning, førte til rømming av fisk fra SalMars havmerd på Frohavet utenfor Trøndelag.

E-post