Vil legge ned oppdrettsnæringen

Førstekandidat for Norges Kommunistiske Parti (NKP) ved stortingsvalget i Troms, mener at nedlegging av oppdrettsnæringen er hans viktigste kampsak for Troms fylke.

E-post

Fikk pukkellaks i Matre

Forskningsstasjonen i Matre har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet - en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet.

E-post

Vant frem med klage mot lakseforsøk

Dyrevernalliansen har vunnet frem med en klage på bruk av laks til forsøk. Klagen er i følge Dyrevernalliansen prinsipiell, og kan spare både fisk og andre dyr fra lignende forsøk fremover.

E-post

- Har skutt gullfuglen

Automatisk vaksinering av oppdrettsfisk kan sikre bedriften Maskon kontrakter verden over.

E-post

ILA stadfestet i Nord-Troms

Det har vært mistanke om utbrudd av sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på en oppdrettslokalitet i Skjervøy kommune, i Troms fylke. Denne mistanken er nå bekreftet og diagnosen er stadfestet.

E-post

Lakseprisen falt

I uke 30 2009 var eksportprisen for fersk laks 37,97 kroner per kilo, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med uken før.

E-post

Nova Sea vedtar rømmingsbot

Oppdrettsselskapet Nova Sea har vedtatt forelegget de fikk i etterkant av lakserømmingen fra oppdrettsanlegget i Sjona i midten av november 2007.

E-post

Oppgang for lakseprisen

I veke 28 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,65 kroner per kilo, ein oppgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

E-post

Norgrain selger i Denofa

Det Cermaq kontrollerte selskapet Norgrain AS, har solgt seg ned fra sin kontrollerende eierandel i Denofa AS. Brasilianske Amaggi overtar en kontrollerende eierandel i Denofa.

E-post

Jubler over laksekonsesjoner

Vega Sjøfarm og Sømna Fiskeoppdrett jubler over hver sin laksekonsesjon. Tilsagnet setter fart på planene om lakseslakteri.

E-post

Unge vil jobbe med fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er mat, men også forskning. 30 prosent av norske barn og unge forbinder fiskeoppdrett med forskning, og 20 prosent kan tenke seg å jobbe med fiskeoppdrett.

E-post

- Forskning i akvakultur gir verden mer mat

Fisk og sjødyr blir stadig viktigere som proteinkilde for mennesker. Akvakultur av, i hovedsak fisk og skalldyr, produserer i dag omkring 44 prosent av all animalsk protein på kloden.

E-post

- Tape stort på gammal ferje

Gulen: Ferja «Etne» skulle vore brukt til spikar, meiner styreleiar Stein-Inge Larsen i transportselskapet Byrknes Auto.

E-post

Skyter oppdrettslaks med harpun

Etter mye snorkling og noen dypdykk i Moelva utløser Thomas Guldvik harpunen. Øyeblikket etter ligger en oppdrettslaks, en hannlaks på åtte kilo, ved elvebredden.

E-post

- Har kontroll over situasjonen i Troms

I 2008 var det tretten anlegg som ble smittet av ILA på laks, og mange tiltak ble satt i gang for å hindre ytterligere smitte. Likevel har sju anlegg fått påvist smitte hittil i år.

E-post

Vil forske raskere på fiskefôr

Forskning tar tradisjonelt lang tid, og tid er som kjent penger. Derfor prøver man å finne en måte å forske fram bedre fôr på raskere enn i dag.

E-post

- Meningsløs oppgang

Børskursen for Marine Harvest steg med 8,3 prosent fredag 24. april og videre med 6,2 prosent mandag 27. april. Dette var rundt den helgen da nyhetsstrømmen om utbruddene av svineinfluensa i Mexico tok av.

E-post

Anbefalinger om matfisktillatelser 2010

I en «overordnet grovmasket vurdering av potensialet for en miljømessig bærekraftig kapasitetsøkning» anbefaler Fiskeridirektoratet å avvente ytterligere kapasitetsvekst i 2010.

E-post

Plan for koordinert satsing på torsk

Mens næringen selv sliter med følger av finanskrisen, har både regjeringen og forskerne tro på torskeoppdrett som et supplement til villtorsk. Nå foreligger en ny 10-årsplan for koordinert satsing på torsk.

E-post