Plan for koordinert satsing på torsk

Mens næringen selv sliter med følger av finanskrisen, har både regjeringen og forskerne tro på torskeoppdrett som et supplement til villtorsk. Nå foreligger en ny 10-årsplan for koordinert satsing på torsk.

E-post

Strengere krav til havbruksvirksomhet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler som skal gjelde for all havbruks- og kultiveringsvirksomhet i de nasjonale laksevassdragene og –fjordene.

E-post

Fall for lakseprisen

I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

E-post

Kunnskap for bærekraftig oppdrett

- Når vi tidlig har kunnskap om uønskede effekter av oppdrett, kan også tiltakene settes inn i tide, sier Sigve Nordrum, programstyreleder for HAVBRUK.

E-post

Torsk kan ha rømt

BJOA: Vest Marine AS har funnet hull i to av tre merder, og har meldt fra om at fisk kan ha rømt.

E-post

Forsker på smitteveier for PD-virus

Det ble nylig igangsatt et treårig forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvordan viruset som forårsaker PD sprer seg innen og mellom oppdrettslokaliteter.

E-post

Ny høring om bekjempelse av lus

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med videre.

E-post

EU-samarbeid om oppdrettsteknologi

Nofima Marked representerer Norge i et nytt toårig EU-prosjekt (BrightAnimal) som skal se på bruk av moderne teknologi i oppdrett av storfe, gris, kylling og laks.

E-post

Oppgang for lakseprisen

I veke 28 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,65 kroner per kilo, ein oppgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

E-post

Norgrain selger i Denofa

Det Cermaq kontrollerte selskapet Norgrain AS, har solgt seg ned fra sin kontrollerende eierandel i Denofa AS. Brasilianske Amaggi overtar en kontrollerende eierandel i Denofa.

E-post

Jubler over laksekonsesjoner

Vega Sjøfarm og Sømna Fiskeoppdrett jubler over hver sin laksekonsesjon. Tilsagnet setter fart på planene om lakseslakteri.

E-post

Unge vil jobbe med fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er mat, men også forskning. 30 prosent av norske barn og unge forbinder fiskeoppdrett med forskning, og 20 prosent kan tenke seg å jobbe med fiskeoppdrett.

E-post

- Forskning i akvakultur gir verden mer mat

Fisk og sjødyr blir stadig viktigere som proteinkilde for mennesker. Akvakultur av, i hovedsak fisk og skalldyr, produserer i dag omkring 44 prosent av all animalsk protein på kloden.

E-post

Meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, samt Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en ny forskrift om meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler til dyr.

E-post

Øker i Marine Harvest

Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent eierandel.

E-post

Lite oppdrettslaks i Lakselva

I 2008 var 35 prosent av fangsten i Lakselva på Senja oppdrettslaks. I år er det knapt observert oppdrettslaks i elva.

E-post

Får lakseyngel nok vitamin K i fôret?

Ny doktorgrad: Christel Krossøy disputerer tirsdag 30. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Vitamin K in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with emphasis on bone”.

E-post

Stor interesse for lakseforedling

Over 50 deltakere samlet seg til fagmøte om forskning og utvikling innen foredling av laks, som ble arrangert på Hell 17. og 18. juni.

E-post

- Føler seg lurt av Codfarmers

Ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy føler seg lurt av ledelsen i Codfarmers, etter at det ble klart at selskapet har inngått en intensjonsavtale om kjøp av slaktetjenester fra Aker Seafoods anlegg i Stamsund.

E-post

Codfarmers kjøper NAP Marine

Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.

E-post

Emisjon i Codfarmers

Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

E-post

Incod møte i Selje

For andre gang ble det arrangert prosjektmøte for deltagere og inviterte gjester i Selje 22. og 23. juni 2009. 

E-post