Meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, samt Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en ny forskrift om meldeplikt for utlevering og bruk av legemidler til dyr.

E-post

Øker i Marine Harvest

Folketrygdfondet har økt sitt eierskap i Marine Harvest, og  meldte i dag at fondet har kommet over flaggegrensen ved fem prosent eierandel.

E-post

Lite oppdrettslaks i Lakselva

I 2008 var 35 prosent av fangsten i Lakselva på Senja oppdrettslaks. I år er det knapt observert oppdrettslaks i elva.

E-post

Får lakseyngel nok vitamin K i fôret?

Ny doktorgrad: Christel Krossøy disputerer tirsdag 30. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Vitamin K in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with emphasis on bone”.

E-post

Stor interesse for lakseforedling

Over 50 deltakere samlet seg til fagmøte om forskning og utvikling innen foredling av laks, som ble arrangert på Hell 17. og 18. juni.

E-post

- Føler seg lurt av Codfarmers

Ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy føler seg lurt av ledelsen i Codfarmers, etter at det ble klart at selskapet har inngått en intensjonsavtale om kjøp av slaktetjenester fra Aker Seafoods anlegg i Stamsund.

E-post

Codfarmers kjøper NAP Marine

Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.

E-post

Emisjon i Codfarmers

Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

E-post

Incod møte i Selje

For andre gang ble det arrangert prosjektmøte for deltagere og inviterte gjester i Selje 22. og 23. juni 2009. 

E-post

Lakseprisen steig

I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

E-post

- Nordlaks burde fått flere konsesjoner

Ordføreren i Hadsel synes fylkeskommunen burde tatt større hensyn til alle arbeidsplassene ved Nordlaks, og anbefalt flere nye oppdrettskonsesjoner til Nordlaks Oppdrett.

E-post

Strengere krav til havbruksvirksomhet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt nye regler som skal gjelde for all havbruks- og kultiveringsvirksomhet i de nasjonale laksevassdragene og –fjordene.

E-post

Fall for lakseprisen

I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

E-post

Kunnskap for bærekraftig oppdrett

- Når vi tidlig har kunnskap om uønskede effekter av oppdrett, kan også tiltakene settes inn i tide, sier Sigve Nordrum, programstyreleder for HAVBRUK.

E-post

Torsk kan ha rømt

BJOA: Vest Marine AS har funnet hull i to av tre merder, og har meldt fra om at fisk kan ha rømt.

E-post

Forsker på smitteveier for PD-virus

Det ble nylig igangsatt et treårig forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvordan viruset som forårsaker PD sprer seg innen og mellom oppdrettslokaliteter.

E-post

Ny høring om bekjempelse av lus

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med videre.

E-post

EU-samarbeid om oppdrettsteknologi

Nofima Marked representerer Norge i et nytt toårig EU-prosjekt (BrightAnimal) som skal se på bruk av moderne teknologi i oppdrett av storfe, gris, kylling og laks.

E-post

Ny kontrakt for AKVA group

AKVA group er tildelt en kontrakt for levering av Wavemaster stålmerder til Marine Harvest i Skottland. Kontrakten innebærer levering av komplette stålanlegg i oktober 2009, og tidlig 2010.

E-post

- Mye vil ha mer

- Regjeringas tildeling av 65 nye oppdrettskonsesjoner er i full gang, men oppdrettsindustrien vil ha mer. Nå kreves både flere konsesjoner og økt maksimalt tillatt biomasse (MTB).

E-post

Marine næringsstoffer kan utnyttes bedre

Laks vokser godt med betydelig mindre fiskemel i fôret enn det som er vanlig i dag. Forskere har funnet at marine næringsstoffer som er gull verd for oppdrettsfisken, kan utnyttes bedre.

E-post