SalMar kjøper RaumaGruppen

SalMar ASA har etter børs 25. mai 2010 signert en term sheet-avtale om kjøp av 75.54 prosent av RaumaGruppen AS.

Ervervet skjer gjennom kjøp av samtlige aksjer i Reistad Eiendom AS, som eier 73.08 prosent av aksjene i RaumaGruppen AS, samt direkte kjøp av 2,46 prosent av aksjene i RaumaGruppen AS fra andre aksjonærer.

Kjøpesummen for aksjene er avtalt til NOK 316,2 millioner.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av en due diligence prosess, utarbeidelse av aksjekjøpsavtale, myndighetsgodkjennelse samt styregodkjennelse i SalMar ASA og Reistad Eiendom AS, opplyser SalMar ASA i en børsmelding.

Les også: Rekordsterkt fra SalMar 05.05.2010

Mer om RaumaGruppen AS
RaumaGruppen har 8 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret i Midt-Norge (Møre og Romsdal) samt aktivitet innen rogn- og settefisk produksjon. Videre eier RaumaGruppen 51 prosent av Vikenco AS som driver slakteri og foredlingsvirksomhet. I 2009 slaktet RaumaGruppen 6 400 tonn sløyd vekt og omsatte for NOK 366 millioner. Driftsresultatet i 2009 var på NOK 41 millioner. I Q1 2010 slaktet RaumaGruppen ca. 2 150 tonn sløyd vekt og omsatte for NOK 71 millioner, driftsresultatet var på NOK 23 millioner (ikke revidert). (Kilde: SalMar ASA).

Les også: Gode tider for Vikenco 21.01.2010
Les også: Norsk Sjømat inn i RaumaGruppen 23.11.2009

E-post