Eksportpris kr 62,82 i veke 14

Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council
Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,12 kroner frå veke 13 til 14 i 2017.

I veke 14 2017 var eksportprisen for fersk laks 62,82 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 0,2 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 14 enda på 18.658 tonn, tilsvarande ein auke på 4,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 17.821 tonn.

I veke 14 vart det eksportert 396 tonn frosen laks, og prisen var 66,12 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Eksport av laks, kvantum og pris:
År 2017 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
14 18 658 62,82 396 66,12
13 17 821 62,70 693 66,79
12 16 351 63,76 735 67,89
11 15 294 61,98 629 65,39
10 15 606 58,36 387 66,87
9 15 774 59,55 649 69,88
8 15 311 63,20 521 71,74
7 14 775 64,08 458 70,07
6 14 901 64,96 584 72,02
5 14 426 66,01 272 72,33
4 14 137 70,35 334 70,79
3 14 219 72,50 360 71,98
2 13 217 72,42 263 63,01
1 11 950 75,25 286 70,72

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2016201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.

E-post