Eksportpris kr 54,69 i veke 6

Arkivbilde: Slakting av laks på Hitra. (Foto: Tom Haga for Norges sjømatråd).
Arkivbilde: Slakting av laks på Hitra. (Foto: Tom Haga for Norges sjømatråd).

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned 2,17 kroner frå veke 5 til 6 i 2018.

I veke 6 2018 var eksportprisen for fersk laks 54,69 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 3,8 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 6 enda på 16.515 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 4,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 17.266 tonn.

I veke 6 vart det eksportert 372 tonn frosen laks, og prisen var 51,48 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Eksport av laks, kvantum og pris:
År 2017 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
6 16 515 54,69 372 51,48
5 17 266 56,86 402 50,60
4 17 441 56,96 301 52,74
3 16 479 55,46 363 56,60
2 17 007 57,28 296 53,14
1 14 259 58,52 158 53,80

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20172016201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.

E-post