Søk etter:
Søk bare i:
Antall: 2 resultater funnet.

Forskning for bedre kystsoneplanlegging

... or iKyst, et stort tverrfaglig prosjekt om integrert kystsoneplanlegging i samarbeid mellom forskningsmiljøer i Tromsø og Trondheim. - I dagens situasjon må ofte avgjørelser fattes raskt fordi flere  ...

- Kunnskap skal forene havbruk og turisme

Med ambisjoner om å forebygge og dempe konflikter knyttet til areal- og ressursbruken i kyst-Norge, ble forskningsprosjektet Integrert Kystforvaltning (iKyst) startet opp i vår. Med ambisjoner om å ...